Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! (2Kor 13,13)


A felújított iskolánk

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!
A DÖK támogatása érdekében szeptember 23-25. között papírgyűjtést szervezünk.


Kartondobozokat, kartonpapírokat és hullámpapírokat összekötve a konténer mellé kell lerakni!

A papírt de. 8:00-tól 12:00-ig és du. 18:00-tól 20:00 között lehet lerakni az iskola udvarán elhelyezett konténerbe.

A rendkívüli helyzet miatt – a személyes érintkezés elkerülése érdekében – nem mérjük a mennyiségeket, vagyis nem lesz osztályok közötti verseny.
Kérjük, hogy a konténerbe mindenki önállóan helyezze be a hozott papír hulladékot!

Köszönettel a DÖK patronáló tanárok!

" ... falat emelsz a régiek által lerakott alapokra;
a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá."


Ézs.58,12.

Megújult a Podmaniczky Evangélikus Általános Iskola


1961-ben, majd’ 60 évvel ezelőtt, Rákoskeresztúr szívében felépült egy vár. A tudás birodalma. Egy egész erődrendszer, melynek falai között azóta generációk nőttek fel. Az idő talán próbára tette ezeket a falakat, de az alap elég szilárdnak bizonyult a gyermekkorban kezdődő és egy egész életen át tartó tanulási folyamat továbbépítéséhez.

Az eltelt évtizedek alatt „kinőttük” az egyre szűkösebbé váló épületet. A tanulólétszám növekedése szükségessé tette a bővítést, ezért 2019-ben megkezdődött iskolánk alagsorának átalakítása.
A fejlesztő pedagógiai munka biztosítására speciális tantermet hoztak létre, mellyel régi álmunk valósult meg. A csoportbontásban tervezett oktatáshoz két kisebb szobát alakítottak ki. Ezen a szinten kapott új helyet a könyvtár és a számítástechnika terem. Az emeleten lévő helyiségek felszabadításával további tantermeket nyertünk.

Az intézmény fejlődéséhez a Magyarországi Evangélikus Egyház nyújtott jelentős anyagi támogatást. A területet Budapest XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata biztosította azáltal, hogy kiürítette az egykor katasztrófavédelmi óvóhelyet, mely tényleges állapotában már nem tudta volna ellátni eredeti feladatait. Azonban, hogy megőrizzük a légópince emlékét – ahová hétköznapi ember jobb esetben egyszer sem jut be – az óvóhely eszközeivel az alagsorban egy múzeumot rendeztünk be. A kiállított tárgyak élő történelmi foglalkozásra várják tanulóinkat.

A kivitelezői munka nyomán igazi teremtés és alkotás folyt. Az iskolavezetés, a tantestület, a teljes alkalmazotti kör közreműködése tette lehetővé, hogy egy bő esztendő elteltével most együtt örülhessünk.

Az elkészült épületrész átadását és a hálaadó istentiszteletet 2020. szeptember 11-re hirdettük. Sajnos, a rendkívüli járványhelyzet következtében hozott szigorú intézkedések meghiúsították terveinket, nem engedték a nagyszabású, közös ünneplést. Szűkebb, családias körben azonban a tantestület köszöntötte Erdészné Nagy Éva igazgató asszonyt és Takácsné Ritl Edit gazdasági ügyintézőt. Mindketten szívügyüknek, az Igazgató Asszony vezetői szolgálatnak tekintette az iskola előrehaladását. Figyelemmel kísérték a projekt szakaszait, a nyári vakáció napjait is az intézményben töltötték, ellenőrizték a határidők betartását, hogy a 2020/2021. tanév már egy megújult, mindannyiunk igényeit kielégítő környezetben kezdődhessen.

Az építkezés csak látszólag ért véget. Folytatódik a mindennapokban, amikor átjárja bensőnket a lelki töltekezés, amikor tovább gyarapítjuk tanulóink tudását, építjük a jövő nemzedékét.

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

E-naplónk adatfrissítése befejeződött, így az 2020. szeptember 14-én hétfőtől már korlátozás nélkül használható.

Kérjük, a tanév során folyamatosan kísérjék figyelemmel az e-napló bejegyzéseit!
az iskola vezetősége
Tanévnyitó istentisztelet 2020


JÉZUS MONDJA:
„ÉN VELETEK VAGYOK MINDEN NAPON.”Egy nem mindennapi tanév különleges lezárása és egy felszabadító nyári vakáció után, ismét rendhagyó körülmények között nyitotta meg kapuit iskolánk a 2020/2021. tanév előtt. A járványügyi helyzet szigorú előírásainak megfelelve és diákjaink egészségének védelmében, csak az iskolába készülő legkisebbeknek és a felső tagozatba lépő ötödikeseknek szólalt meg a harang augusztus 31-én a Rákoskeresztúri Evangélikus Templomban.

Az istentisztelettel egybekötött tanévnyitó ünnepségen a gyerekek távolságtartással foglaltak helyet a padokban, felsőseink, pedagógusaink és a szülők maszkot viseltek. Ebben a furcsa helyzetben hallgattuk lelkészasszonyunk – Brebovszkyné Pintér Márta – bátorítását: a veszélyekkel teli hónapok felé is bizakodva tekintsünk, hiszen nem maradunk egyedül az előttünk álló úton. Jézus ígérete erősít minket minden nap.

A szokatlan körülmények ellenére igyekeztünk megtartani intézményi hagyományainkat. Hivatalos beiktatáson esküt tettek a tantestület új óvónői és tanárai. Elsőseinket az összetartozást jelképező iskolai nyakkendővel és sállal podmaniczkys diákokká avattuk. Átadásra került az OVI-SULI rajzverseny dobogós helyezettjeinek oklevele és jutalomkönyve.

A tanévet Erdészné Nagy Éva igazgató asszony nyitotta meg. Külön szeretettel és büszkeséggel köszöntötte díjazott pedagógusainkat: az „Év tanítója” díjat elnyert Tiborné Teimel Éva tanítónőt és az „Arany lélek” díj boldog tulajdonosát, Szabó Pál tanítót.

Minden esztendőben – a naptár rendjét felborítva – a gyerekek számára az első őszi hónap jelenti az újévet. Szeptember 1-jén ez az újév becsengetéssel és az iskolarádió ünnepi műsorával vette kezdetét. Ekkor már valamennyi évfolyamon izgalommal hallgattuk a tanévnyitó gondolatokat, majd együtt indultunk el a kitűzött célok felé.


„A zene fenséges ajándéka Istennek, és közel áll a teológiához.” (Martin Luther)A rendkívüli járványhelyzet miatt áprilisban elmaradt Tanári Csendesnapunkat augusztus végén, az új tanévet előkészítő héten tartottuk intézményünk pedagógusai, óvodapedagógusai és a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak részvételével. Közös kirándulásunk során az egyházi zene nyomába eredtünk.

Utunk először Veresegyházra, egy orgonaépítő műhelybe vitt, ahol a „hangszerek királynőjének” szakszerű restaurálása, ill. új hangszerek tervezése és építése zajlik. Faragó Attila – az Aeris Orgona Kft. vezetője – és gyakorlott munkatársai közreműködésével ismerkedtünk a famegmunkálás egyes fázisaival, az asztalos munka speciális ágával, számítógép által vezérelt munkagépekkel és az orgonasípok intonálásával. A jórészt fenyő- és tölgyfa oszlopok fantasztikus illata átjárta az egész műhelyt, melynek hatalmas csarnokában egy összeszerelés alatt álló, impozáns orgonát csodáltunk meg.

Következő állomásként Fótra érkeztünk, a festői környezetben lévő Evangélikus Kántorképző Intézetbe. A nagypolgári villa közösségi termében Dr. Bence Gábor, az intézet igazgatója fogadott bennünket. Mesélt a kántorképző múltjáról, jelenéről, szellemiségéről, majd rögtönzött kórust alakítva megénekeltette az általa „összeszokottnak” nevezett tantestületünket. Később lehetőségünk nyílt az intézet szalonjának, tanári szobájának és lakószobáinak felfedezésére. Az épület bejárását követően bensőséges ebéden láttak vendégül bennünket.

Csendesnapunk végén Fót legismertebb nevezetességét, az Ybl Miklós által tervezett Fóti Szeplőtelen Fogantatás templomát és sírkápolnájának szentélyét tekintettük meg. A magyar romantikus építészet legjelentősebb alkotása műemlék, mely méltó környezetet teremt a helyi keresztény hitéletnek. Itt is találkoztunk a templomok ékszerdobozának tartott hangszerrel, az orgonával.
A tartalmas, vidám hangulatú kirándulás emlékét egy csoportképen örökítettük meg, így búcsúztunk a várostól.A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL IDE KATTINTVA OLVASHATNAK.Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az előző tanév végén meghirdetett tanévnyitó istentisztelet szűkített résztvevői körrel kerül megrendezésre.
Ideje: 2020. augusztus 31. 17:30
Helyszín: evangélikus templom, Bp., 17.ker, Bakancsos utca 2.
Résztvevők köre:
- 1. évfolyamos diákok + 1 fő szülő
- 5. évfolyamos diákok
- tantestület tagjai
- 8. évfolyamról szolgálatot végző 3 fő diák (zászlóvivők)
- 6. évfolyamról zenei szolgálatot végző 1 fő diák
- az 5. évfolyamosokat kísérő szülők, a fennmaradó helyek függvényében (elhelyezés a távolságtartás érdekében: padonként max.5 fő) vehetnek részt az istentiszteleten.

Technikai tudnivalók:
Belépés:
- kézfertőtlenítő használata
- felső évfolyamos diákok, valamint a felnőttek esetében maszk viselete
- ünnepi öltözet a házirend szerint
Többi diákunk évnyitóját iskolarádión keresztül tartjuk az első tanítási napon. Ünnepi öltözéket ezen a napon már nem kérünk.
Az iskolába lépés szabályairól eljárásrend készül, mely hamarosan olvasható lesz honlapunkon.


Erős vár a mi Istenünk!Tisztelt szülők!


Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/21-es nevelési év szeptemberi ebédbefizetésének időpontjai :
2020 augusztus 24 12:00-17:20
2020 augusztus 25 7:30-14:00
2020 augusztus 27 7:30-15:00
2020 augusztus 28 7:30-14:00
Minden nevelési évben a normatív kedvezmény igénybevételéhez új nyilatkozat leadása szükséges. A nyilatkozatot a gazdasági osztályon lehet leadni legkésőbb az ebédbefizetéssel egy időben.
Díjkedvezmények igénybevételéhez a tájékoztatók és a nyilatkozatok letölthetők a honlapról vagy személyesen átvehetők az iskola portáján.
Iskolás tájékoztató 2020
Iskolás nyilatkozat 2020
Ingyenesen étkezők automatikus rendelés nyilatkozat


Negyedikesek bizonyítványosztója


Evangélikus Egyház programajánlata:„Adjatok hálát az úrnak,
hívjátok segítségül nevét,
hirdessétek tetteit a népek közt! „
(Zsolt 105,1)

Az utaknak értelmük van
(a ballagó diákok, akikkel együtt indultunk 8 évvel ezelőtt, a közös úton)A kihívásokkal és veszélyekkel teli hónapok után, a tanév utolsó napján, június 15-én rendeztük meg ballagási ünnepségünket a Podmaniczky Evangélikus Általános Iskolában. Nagyszabású ünnepet szerettünk volna, hisz ez az az évfolyam, amelyik nyolc évvel ezelőtt, először indult podmaniczkys csapatként az újonnan alakult, egyházi fenntartású intézményben. Az alkalom végén az a diákunk adta át az iskola zászlaját - a soron következő évfolyam diákjainak -, aki 2012. augusztus 31-én először szólaltatta meg az iskola emlékharangját nagypapájával, aki szintén első osztályos volt amikor az egykori evangélikus iskolát megkezdte.

Idén az ünneplés szabad téren, az iskola udvarán zajlott. Az egészség védelmében a diákok távolságtartással foglaltak helyet egymás mellett, néhányan maszkot viseltek, a szülők pedig egy kordonon kívül szemlélték az eseményeket. Ebben a különös helyzetben búcsúztak nyolcadikos diákjaink, akik nagyon vágytak az ünnepélyes lezárásra, az együttlétre.

Beszédükben csalódottságuknak adtak hangot, amiért ilyen csonkán fejeződött be számukra az utolsó tanév. Sok mindenről kellett lemondaniuk. Elmaradt bolondballagásról, osztálykirándulásról, a ballagásra virágba borult folyosók és búcsúzó diáktársak hiányáról szóltak a panaszos gondolatok. De felemlegették az iskolás évek boldog pillanatait, felejthetetlen emlékeit is, és köszönetet mondtak pedagógusaiknak.

A rendhagyó körülmények között igyekeztünk megtartani intézményi hagyományainkat. Ünnepi áhítat, a diákok egyenkénti megáldása, elbocsátás közös áldással és zászlóátadás adott keretet a búcsúbeszédeknek, a kitűnők jutalmazásának, az „Aranykönyves” diákok kiemelésének és a szülők köszöntésének.

Amikor nem az elképzeléseink szerint alakulnak a dolgok, nem tehetünk mást, mint alkalmazkodunk. Így engedtük el a búcsúzók kezét, és bocsátottuk útra őket. Azokra az utakra, amiket – Márai Sándor szavaival – sokáig nem ért meg az ember. „Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. … De ezt csak utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt.”


2020. március 11-én zajlott a Fővárosi Prózamondó Verseny kerületi fordulója.
Iskolánkat négy tanuló képviselte. Kátai Benedek, és Palaga Lili 6. b osztályos tanulók, Fehérvári Boglárka 7. b és Tolmár Sára 8. a osztályos tanulók.
Valamennyien színvonalasan mutatták be a választott prózai művet.
Kátai Benedek kivételesen hiteles és átélt előadását a zsűri II. díjjal jutalmazta.
A diákok felkészítői magyartanáraik voltak: Kovácsné Komáromi Éva és Horváth Csaba.
Gratulálunk az eredményhez!

Kedves Szülők!
Többen jelezték az elmúlt napokban, hogy nem kapják meg e-mailjeinket, ezért a tanévzárással illetve a bizonyítványosztással kapcsolatos tájékoztató levelünket ide kattintva is olvashatják!
Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a tanév rendje szerint június 12-én pénteken osztálykirándulások lettek volna, így ez egy tanítás nélküli munkanapunk, június 15-e pedig a nyolcadikosok búcsúztatása (osztályfőnöki órák), így a tananyag kiírás utolsó alkalma 2020. június 11. (csütörtök).
Köszönjük Önöknek a távoktatás során nyújtott segítségüket, együttműködésüket!
A nyári vakáció idejére kívánunk mindenkinek feltöltődést, jó pihenést!

Erős vár a mi Istenünk!
Üdvözlettel:
az intézmény vezetősége

ÁHÍTAT - JÚNIUS 08

ÁHÍTAT - JÚNIUS 08 hanganyag


Trianonra emlékezünk:Alsósoknak

Felsősöknek

B.Pintér Márta iskolalelkész gondolatai Pünkösd ünnepénTisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár bejelentése alapján az idei tanév digitális rendszerben folytatódik, illetve záródik le. Emellett az iskolák 2020. június 2-tól az arra igényt tartók számára ügyeletet szerveznek. (A rendeleti szabályozás még nem jelent meg).

A digitális oktatás, továbbá az ügyeleti igények biztosítása, előkészítése érdekében kérjük, hogy az alábbi Google kérdőívet 2020. május 25-én 12 óráig szíveskedjenek kitölteni! A kérdőívet minden gyermekre vonatkozóan külön-külön kell megválaszolni. https://forms.gle/izYchxqfB2EaTsbM9

Tájékoztatjuk továbbá a 7. évfolyamos diákjainkat, illetve a szülőket, hogy június első két hetében a gyermekek számára kötelező védőoltások beadása érdekében meghívót fognak kapni a gyermekorvosi rendelőbe. Pontos idejéről később tudjuk tájékoztatni Önöket.

Szervezőmunkánk segítését előre is köszönjük!

Budapest, 2020. május 21.

az iskola vezetősége


Az EPSZTI felhívása

Kedves Diákok és gyerekeket képviselő Szülők!

Az Evangélikus Pedagógiai Intézet ebben a tanévben is elismerésben szeretné részesíteni az evangélikus fenntartású köznevelési intézmények dolgozói közül azt, aki kiemelkedik a gyerekek iránt tanúsított szeretete, gondoskodása tekintetében, és rendkívüli módon járul hozzá a gyerekek boldogságához. A pályázati kiírás az alábbi linken olvasható: "Arany lélek" pályázat

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 15., a jelenlegi helyzethez alkalmazkodva (elektronikusan!), e-mail: epszti@lutheran.hu

B.Pintér Márta iskolalelkész gondolatai mennybemenetel ünnepén
Kedves Szülők!

2020. május 25-én hétfőn iskolánkban technikai okok miatt tanítás nélküli munkanap lesz.

2020. 05. 20.
az iskola vezetősége


Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy - amennyiben a hatósági intézkedések lehetővé teszik -, Bp. Főváros XVII. ker. Rákosmente Önkormányzata ebben az évben is megszervezi Nyári Napközis Táborát.

A nyári napközis tábor szervezéséhez igényfelmérést végeznek, s az így kialakuló, közelítő létszám alapján tudják tervezni úgy a helyszín, mint az ellátó személyzet létszámát.

Kérem, hogy a tervező-, előkészítő munka segítése érdekében (1.-től 6. évfolyamig) az alábbi anonim online kérdőívet töltsék ki azon szülők, akik igénybe kívánják majd venni a nyári napközis tábort.

https://docs.google.com/forms/d/1newobLVM4igbpPDD2l17jCaibdJ9wpSvJtwWYXKreLM/edit

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Üdvözlettel:
Erdészné Nagy Éva ig.


ÁHÍTAT - MÁJUS 18

ÁHÍTAT - MÁJUS 18 hanganyag


Tanulóinknak is jár a taps!
A kisfilm Miski-Gere Natália tanítónéni munkája.ÁHÍTAT - MÁJUS 11

ÁHÍTAT - MÁJUS 11 hanganyag


Tisztelt Szülők!
Az alábbi linken elérhetik az egyes évfolyamokon rendelt tankönyvek listáját:

Tankönyvlista


Május 13-án és Május 25-én nem lesz elérhető az elektronikus napló áramszünet miatt!
Az adott napi házi feladatokat a Classroomban érhetik majd el!

Szíves megértésüket köszönjük!


A Discordon az alábbi időpontokban vannak a konzultációk tanárainkkal:
ÁHÍTAT - MÁJUS 4

ÁHÍTAT - MÁJUS 4 hanganyag


Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy holnap, 2020. április 28-án, iskolánkban nevelőtestületi értekezlet miatt tanítás nélküli munkanap lesz. A tanulók nem kapnak új feladatokat.

2020. április 27.
az iskola vezetőségeÁHÍTAT - ÁPRILIS 27

ÁHÍTAT - ÁPRILIS 27 hanganyag


ÁHÍTAT - ÁPRILIS 20

ÁHÍTAT - ÁPRILIS 20 hanganyag


Nagyheti áhitat


B.Pintér Márta iskolalelkész nagyheti gondolatai:


A Palánta Misszió játékos feladatainak linkje: https://www.palantamisszio.hu/hu/gyerekeknek/vorosvaler


Tisztelt Szülők!

A tavaszi szünet időpontja:
2020. április 09. - április 14.

Első (online) tanítási nap: 2020. április 15. „B” hét, szerda.

Áldott, békés, egészségben gazdag ünnepeket kívánunk!

„ Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mt 14,24)Tisztelt Szülők!

Az iskola védőnője javasolja, hogy nézzék meg a gyermekükkel az következő videót!

https://www.youtube.com/watch?v=x5rfyK6ZE6s

Köszönjük!


ÁHÍTAT - ÁPRILIS 6


Tisztelt Szülők!

A visszajelzéseikből azt tapasztaltuk, hogy a Google Classroom miatt sok e-mailt kapnak és emiatt szeretnénk tájékoztatni Önöket a levelek lemondásáról!
Amikor belépnek a Classroom felületére baloldalt látnak 3 vonalat. Arra kattintva megjelenik egy oldalsáv, aminél a legalsó menüpont a fogaskerékkel jelölt Beállítások gomb. Itt kapcsolhatják ki az e-mail üzenetek érkezését, vagy kiválaszthatják, hogy melyiket szeretnék látni! Ha beállítják, akkor nem kapnak üzenetet, csak a felületen tudják az adott osztály órarend szerinti tantárgyainál megnézni a feladatokat a Feladatok fül alatt.


ÁHÍTAT - MÁRCIUS 30


Kedves Szülők, Kedves Pedagógusok!

A Rákosmenti Életfa Gyermekjóléti Központ tájékoztató levelét itt olvashatják.


Kedves Szülők!

Az online tanulás legfontosabb eleme, hogy az e-naplót naponta nézzék.
Az iskolavezetés kérésére a tanítók, ill. a szaktanárok az osztályoknak minden tanítási napra beírják az e-naplóba, a házikóba a tananyagot és a házi feladatot. Itt gyakran óravázlatot is kapnak a gyerekek.
Az e-naplónak van egy új funkciója, amely jelzi a pedagógus számára, hogy megnyitották-e a házikót, sőt Önök/gyermekük vissza is jelezhetnek, ha elkészítette a feladatot.

Kérjük, hogy a kész házi feladatot a naplóba ne töltsék fel, mert kicsi a tárhely! Juttassák el a pedagógusnak a vele egyeztetett módon!


Elsődleges az e-napló, hiszen így követni tudjuk, hogy gyermeke foglalkozik-e a kapott tananyaggal.
Természetesen a Classroom felületén ill. e-mailben is kaphatnak feladatot, erről a pedagógusok már tájékoztatták Önöket. E két utóbbi kapcsolattartás e-mail címhez kötött. A megadott e-mail címek alapján nem minden tanulót tudnak beazonosítani a pedagógusok, ezért kérjük hozzanak létre a gyermekük nevét tartalmazó e-mail címet és azon jelentkezzenek be!
Reméljük, hogy ebben a kritikus helyzetben egyre gördülékenyebb lesz az együttműködésünk!
2020. 03. 24.
az iskola vezetősége

Kedves Szülők!

Dr. Maruzsa Zoltán szülőkhöz írt tájékoztató levelét itt olvashatják.


ÁHÍTAT - MÁRCIUS 23


Kedves Szülők!

Az elmúlt hét mindannyiunk számára új kihívásokat hozott, új típusú együttműködés kialakítását igényelte. Nagyon sok támogatás, ötlet, segítő szándék érkezett Önöktől is, amit ezúton is köszönünk!

A sok pozitív élmény mellett tudjuk, hogy nagyon nehéz volt Önöknek is, a családoknak is helytállni. Igyekeztünk az eseményeket és a feladatokat „mederben tartani”, azonban ez nem biztos, hogy mindig sikerült. Kérjük Önöket, legyenek segítségünkre abban, hogy a gyermek minden nap - lehetőleg rendszeres időben – foglalkozzon feladataival, igyekezzen tájékozódni a tanulnivalóiban.

Nyilvánvalónak látszik, hogy ennek az időszaknak a tananyagát normál iskolai keretek között majd ismételni kell, de sokat jelent, ha a gyermekeknek már lesz képük a tananyagról.

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy hétfőtől az e-napló tananyagkiírása mellett digitális tantermek indulnak az osztályoknak. Az iskolában egységesen a Google Classroom felületet fogjuk használni, ide kell majd csatlakozni a gyerekeknek az Önök segítségével. Ennek támogatása érdekében mellékelünk egy csatlakozási segédletet.

Igyekszünk mértéket tartani, de ha bárkinek gondja, nehézsége van, ezt kérem, bátran ossza meg kollégáinkkal, vagy szükség esetén az iskola vezetőségével!

Igyekszünk lelki támaszt is nyújtani Önöknek iskolalelkészünk segítségével. A hétfői áhítatok – melyek honlapunkra kerülnek - most nemcsak diákjainknak hanem Önöknek is szólnak.

Kívánok az új felület alkalmazásához jó tanulást, érdekes feladatokat!

Erős vár a mi Istenünk!

Budapest, 2020. március 20.

Erdészné Nagy Éva
igazgató

Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a holnapi naptól, 2020. március 19. csütörtöktől az elektronikus naplón keresztül küldjük ki a tananyagot. Az elektronikus naplóban megjelent egy házikó ikon, ami mögé a kollégák fel tudják tölteni saját instrukcióikat, feladataikat.

Az elektronikus naplóba történő szülői belépés után válasszák ki saját gyermekük nevét, ezt „OK-zzák le”, majd a Napló/Haladási napló oldalt válasszák ki, ahol láthatják az aznapi órarendet, a szaktanár nevét, a tananyag címét, majd a házikó ikonra rákattintva további instrukciókat.

Köszönjük segítő együttműködésüket!

az intézmény vezetősége
Kedves Szülők!

Bár kis csúszással, de örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy az első napi (hétfői) tananyag feltöltés alatt áll iskolánk honlapjára. A feltöltést a felsős tananyagokkal indítottuk, folyamatban van az alsós tananyagok kihelyezése is. Elérési útvonal:
iskola honlapja: főoldal / iskola / Osztályok /Tananyag
http://podmaniczky.sulinet.hu/osztalyok.html

Az oldal folyamatos frissítése szükséges.
Sikeres együttműködésünk reményében:
az iskola nevelőtestülete

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a távoktatás első hetében, 2020. március 16-20-a között tananyagkiírást kapnak a gyerekek. A hétfői tananyag 12:00 óráig kerül fel az iskola honlapjára. Ezt követő napokban pedig már reggel 8 órától megtalálható lesz az órarend szerinti tananyag.
A pedagógusok elérhetőségéről az e-naplón keresztül fogjuk tájékoztatni Önöket.

az iskola vezetősége

Tisztelt Szülők!

2020. március 13-án este a miniszterelnök rendkívüli bejelentést tett a koronavírus elleni védekezésről: hétfőtől digitális oktatási rend lép életbe, a diákok nem mehetnek be az oktatási intézményekbe.

További tájékoztatásaink érdekében kísérjék figyelemmel honlapunkat, facebook oldalunkat!

Kérjük türelmüket!

Erdészné Nagy Éva ig.

Tisztelt Szülők!
Az alábbi linkre kattintva olvashatják Intézményünk illetve az EMMI koronavírussal kapcsolatos tájékoztató levelét.

Intézményi tájékoztató levél
EMMI tájékoztató levele


Köszönjük, hogy felajánlja 1%-át!Örömmel adjuk hírül, hogy Istvánfi Diána 6.a osztályos tanulónk 2020.március 7-én megrendezett “Közép-Magyarország Területi Bajnokság és Szabadidős Táncverseny Junior I.
I. Helyezését nyerte el!

GRATULÁLUNK a gyönyörű eredményhez, Diának, edzőjének és a szülőnek!
Reméljük lesz folytatás!

Köszönjük az információkat és a fotókat a szülőknek!

Szombaton BALÁZS SZONJA volt tanítványunk, nemcsak az ORSZÁGOS versenyt, hanem az ORSZÁGOS EVEZŐPADOS DIÁKOLIMPIÁT is megnyerte kategóriájában, 500 méteren. (1.39.2)
Ideje 10 másodperccel jobb, mint tavaly ilyenkor, azt hiszem, nagyon büszkék lehetünk rá, mert bebizonyította, hogy kemény munkával semmi sem lehetetlen!

Hatalmas gratuláció Szonjának, és edzőjének, Nagy Attilának!
Fantasztikus ez a lány!k

Múlt héten befejeződtek a KERÜLETI FLOORBALLBAJNOKSÁG mérkőzései.
IV.KORCSOPORTos LÁNYcsapatunk nagyszerű játékkal, EZÜSTÖSEN csillogó éremmel, II.HELYEN zárta a küzdelmeket, úgy, hogy csak gólkülönbséggel csúszott le az aranyéremről.

Csapattagok: Fodor Zsófia 7.a, Csoma Linda, Gál Noémi, Szunyoghy Zsófia 7.b, Havas Anna, Szakács Jázmin 8.a

Hatalmas gratuláció a Lányoknak, köszönöm Zsolt kollégámnak, hogy távollétemben elkísérte a lányokat a versenyre.

A Podi csapatok szépen zártak idén is ebben a sportágban: 2 arany, 1 ezüst és egy 5.helyezés.

Köszönöm a diákoknak a sok izgalmas pillanatot, a lelkesedést, és hogy méltón őrizzük helyünket a kerületi floorballcsapatok között, ahol komoly játékerőt képviselnek a leigazolt floorballosok, jégkorongosok, mi pedig különedzések nélkül, az iskolai tudást visszük


Fővárosi versmondó verseny kerületi fordulója

2020. március 4-én került sor a Fővárosi versmondó verseny kerületi fordulójára a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban.
Iskolánkat az iskolai minősítés alapján az 5-6. osztályos és a 7-8. osztályos korcsoportban is két-két tanuló képviselte.
Mind a négyen átélt, színvonalas előadással adták elő a verset. A zsűri értékelése alapján Farkas Réka 6. b osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Gratulálunk kiváló teljesítményéhez! Felkészítő pedagógus: Kovácsné Komáromi Éva.
Köszönjük Ertler Szilárd Áron 5. b, Kalmár Zsófia, Villányi-Nagy Vince 7. a osztályos tanulók szereplését, és Horváth Csaba tanár úr felkészítő munkáját.

ALSÓS FARSANG - Polgár Katalin képeiKedves Szülők!

Szeretettel hívjuk Önöket a „Beszélgetés a Biblia tanítása alapján” programsorozatunk nyitó alkalmára, melyet már a félévzáró szülői értekezleteken is hirdettünk!

A rendezvény helyszíne: iskolánk könyvtára. Gyermekfelügyeletet biztosítunk.

Erős vár a mi Istenünk!

az Intézmény vezetősége


ALSÓS FARSANGSzerda délután sem maradtunk kerületi verseny nélkül!
Négy diákunkért szoríthattunk, a KERÜLETI EVEZŐS ERGOMÉTERES VERSENYEN. Mind a 4 diák saját maga készült a megmérettetésre, szabadidejét és szorgalmát nem kímélve. Az iskolában próbálták ki először az eszközt, majd elmentek néhányszor edzeni. Hatalmas lelkesedéssel vágtak neki ennek a mai versenynek, és fantasztikus volt látni, milyen ügyesek!
A versenyen ott voltak a 'nagyágyúk' is, akik a hétvégén megnyerték, az országos Diákolimpiát.

Szunyoghy Kata a 2008-asok között, Komáromi Nikolett, Szabó Levente a 2006-osok között, az előkelő top 10-ben végzett, az igen népes, bajnokokkal teli mezőnyben.
A nap meglepetését Gál Noémi szolgáltatta, szintén a 2006-os mezőnyben, aki elképesztő energiákat mozgósított ezen az 500 méteren, és káprázatos idővel 1:49.3 EZÜST ÉRMET, II.HELYEZÉST ért el.
Ez az idő azért is elképesztő, mert 2 tizedre megközelítette azt az országos bajnok lányt, aki egy ideje mindent megnyer, edzővel készül már több, mint egy éve! Noéminek ez nagy elismerés, hiszen Ő most az iskola új rekordere, hiszen tavaly Balázs Szonja 8.osztályosan érte el ezt az eredményt, hogy 1:50 alá húzott, idén pedig, ahogy lehetett látni, országos bajnok lett!!!
Noémi előtt nagy jövő áll, reméljük, olyan szép sikereket ér el majd, mint Szonja!

Hatalmas gratuláció a diákoknak, hiszen mindezt egyedül, saját akaraterőből érték el!

A keddi KERÜLETI FLOORBALLverseny a IV.korcsoportos FIÚK küzdelmeivel folytatódott.
Elképesztő izgalmak és gigászi csaták komoly munkára késztették a résztvevőket. A rendkívül erős csapatok, mindegyikben floorballos, jégkorongos, gyeplabdás diák, a mi kis delegációnkat nehéz helyzet elé állította. Maradt a tisztes helytállás, így csapatunk az V.HELYEN végzett.
A csapat minden tagja 7.osztályos volt, így lesz még lehetőségük szépíteni!

Gratulálunk a Fiúknak, Ők mindent megtettek, de most ez erre volt elég!

A hétvégén rendezték Székesfehérváron, az ORSZÁGOS EVEZŐS ERGOMÉTERES VERSENYT.
Volt tanítványunk, BALÁZS SZONJA, ORSZÁGOS BAJNOK LETT!
Ez egy fantasztikus eredmény, hiszen csak tavaly kezdte el, és elképesztő munkát tett ebbe a 2000 méteres távba!

Nagyon nagy gratuláció Szonjának, hálás köszönet Nagy Attila edzőnek, hogy sikerült a csoda!

A sakknagymesterek mellett, az egyik tánczsenink újabb aranyesővel lepett meg minket!
Pityinger Fanni 7.a osztályos tanulónk ismét komoly versenyeken járt, és mindet meg is nyerte!
Hip-Hop kategóriában legyőzhetetlen!

Hatalmas gratuláció Fanninak, edzőinek, és Szüleinek!


Eredményekben gazdag hétvégénket a BUDAPESTI SAKK DIÁKOLIMPIÁRÓL való beszámolóval kezdenénk.
Nem is akármilyen élményekkel és eredményekkel!
KOVÁCS SZOFI HANNA 1.a osztályos tanulónk (I.korcsoport), aki a kerületi verseny bajnokaként érkezett, élete első Budapesti Diákolimpiáján, nagyon ügyesen versenyzett. Tudott győzni, volt döntetlenje, és volt erő-nyerő is.
A rendkívül erős mezőnyben, végül a középmezőnyben zárt.

Mindeközben, a III.korcsoport értékszámos versenyzői között is izgulhattunk diákunkért, BALOGH GERDÁÉRT, a 6.a osztályból.
Gerda idén már a profik között indult, tavaly megnyerve mindent, köztük az Országos Diákolimpiát is.
9 vérprofi versenyző körmérkőzésekben mérte össze nem akármilyen tudását.
A 'maratoni csata' reggel 9-től délután háromnegyed 5-ig tartott, minden fordulóban szinte másodpercek döntöttek.
Nagyszerű játékkal, Gerda egyetlen hajszállal csúszott le a dobogóról, végül IV. HELYEN végzett!
Így résztvevője az ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA indulóinak!

Hatalmas gratuláció a LÁNYOKNAK a szép eredményért!
Külön köszönet Nádasi Balázs edzőnek, Vida Krisztina és Kovács Norbert Szülőknek, hogy végig tartották a csemetéikben a hitet, reményt, hogy a legjobb eredményt érhessék el!
Valamint külön köszönet Hegyi Norbertnek, hogy elindította Gerdát ezen az úton, és a sportág iránti szeretete azóta is töretlen.

Kedves Szülők! Kedves Óvodapedagógusok, Tanítók, Tanárok, Munkatársak!

Egyházközségünk ebben az évben is - február 22-én, szombaton - megrendezi a Melczer-bált, melyre szeretettel hívjuk Önöket. A részletek olvashatók a csatolt plakáton, a gyermekeik üzenőfüzetében. Az iskola titkárságán a jegyvásárláskor a három lehetőségből válasszák ki a kívánt menüt.
Ezzel a rendezvénnyel is lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy gyülekezetünkből, óvodánkból és iskolánkból családok, baráti társaságok, osztályközösségek együtt tölthessenek egy vidám, kellemes farsangi alkalmat.
A tombolához kérünk és köszönettel fogadunk minden olyan felajánlást, ( tárgyak, utalványok stb.) melyek megnyeréséért szívesen vásárol mindenki sok tombolát, hogy az ebből befolyó összeget jótékonysági célra fordíthassuk.
A mind többekkel való találkozást várva, üdvözlettel:

Nagyné Szeker Éva
lelkész

2020. február 19-én került sor a Podmaniczky Evangélikus Általános Iskolában a „Szép Magyar Beszéd verseny XVII. kerületi fordulójára.
Két korcsoportban versenyezve egy szabadon választott és egy kötelező szöveget olvastak fel a diákok. Az 5-6. osztályosok 18, a 7-8. osztályosok 16 nevezett tanulóval bizonyították, hogy elkötelezettek beszédkultúrájuk, anyanyelvhasználatuk fejlesztése terén. Péchy Blanka érdemes művész, a Kazinczy-díj alapítója a Kazinczy-versenymozgalmat kiterjesztette az általános iskolás korosztályra is. Ez a versenyforma az ifjúság anyanyelvi nevelését szolgálja.
A Podmaniczky iskolát az intézményi forduló nyertesei képviselték a kerületi döntőn. Soltész Emese 5. a, Penziás Annamária 6. a, Csáki Nauszika 8. a, Buga Lilla Julianna 8. a osztályos tanuló. Felkészítő pedagógusok Horváth Csaba és Kovácsné Komáromi Éva magyartanárok.
Köszönjük a versenyen résztvevő tanítványaink színvonalas szereplését, tudásuk bemutatását. A kerületi fordulón Penziás Annamária III. helyezést ért el. Kiváló teljesítményéhez gratulálunk.
Köszönjük az iskola minden dolgozójának, tanulójának a verseny szervezésében, lebonyolításában nyújtott segítségét.

2020. február 19-én, kerületi minősítő népdalversenyen vettünk részt az alsó tagozatos tanulóinkkal.
1-2. osztályosok kisegyüttese, a Búzaszemek: ARANY minősítést szereztek.
Csapattagok:
Somhegyi Zsófia 1.a,
Mogyoródi Dóra 1.b,
Komáromi Izabell, 2.a,
Varga Johanna 2.b

a 3-4. osztályosok kisegyüttese, a Búzakalászok: EZÜST minősítést.
Csapattagok:
Berényi Noémi Tavaszka 3.a,
Bertók Nelli 3.a,
Pogonyi Dorottya 3.a.

Egyéni indulónk, Badak Emese 4.a osztályos tanulónk EZÜST minősítést szerzett.
Fantasztikus eredmény! Gratulálunk a versenyzőknek!

Kedd délután a III.KORCSOPORTos LÁNYcsapatok mérték össze tudásukat.
Csapatunk ügyes játéka és az egyéni klasszis teljesítmények, a dobogó legfelső fokára repítették Őket, így ARANYÉREMmel és nagyon nagy örömmel térhettek haza!

Az I.helyezett csapat tagjai:
Farkas Réka, Lengyel Dorina, Penziás Annamária 6.a,
Danika Dorottya, Répássi Boglárka 6.b osztályos tanulóink.

Gratulálunk a Lányoknak, nagyon ügyesek voltak!

Újabb, igen tehetséges diákjaink mérkőztek meg a KERÜLETI FLOORBALL III.korcsoprtos fiúk versenyében.
A 26 lyukú fehér kis labda, jó néhányszor bevágódott az ellenfél kapujába 1-2 káprázatos támadásvariáció után, így a mi diákjaink lettek a legboldogabbak ezen a délutánon, hiszen I.HELYEZETTként, aranyéremmel a nyakukban térhettek haza.
Csapattagok:
Marosi Bence, Máj Zsombor, Nagy Mátyás, Polgár Botond 6.b, Séllei Zoltán, Tolmár Zente 7.b

Hatalmas gratuláció a Fiúknak, nagyon ügyesek voltak!

A BUDAPESTI SAKK DIÁKOLIMPIA IV.korcsoportjában, MAI TUNG QUANG (Tomi) 8.a osztályos tanulónk, higgadt, profi lépéseivel, az előkelő II.HELYEZÉST érte el a 18 fős, 7 fordulós kőkemény mezőnyben, ezzel résztvetelt nyert az ORSZÁGOS SAKK DIÁKOLIMPIÁRA. Hatalmas köszönet Simonné Háber Annamáriának, Manyikának, hogy már 8 éve minden sakkversenyen részt vesz Tomival, segíti, tanítja, hogy mindig a legjobb eredményt tudják elérni, Nélküle nem sikerülhetett volna, valamint hálás köszönet Hegyi Norbertnek, mert elindította ezen az úton!


Diákjaink a hétvégén sem hagytak minket izgalmak és szép eredmények nélkül!
Szombaton megrendezett ÚSZÁS BUDAPESTI DIÁKOLIMPIA I-II.korcsoportjában MAJOR MÁTÉ 1.b osztályos tanulónk, bátran ugrott a Tüske Uszoda habjaiba, és nagyon ügyes versenyzéssel a középmezőnyben zárt 50 m gyors, illetve hátúszásban.
Hatalmas gratuláció Neki, edzőjének, valamint Szüleinek, hogy bátorították, segítették felkészülését!


Korcsolyázás -- 20202020. február 6-án, a népdalverseny házi fordulóján számos dalos kedvű kisdiákot hallgathattunk népdalt énekelni.
A legügyesebbek a kerületi népdalversenyen képviselik majd iskolánkat.
Minden résztvevőnek köszönjük a felkészülést!
Az egyéni és a csoportos továbbjutóknak szívből gratulálunk!


2020. január 31-én került megrendezésre a Budapesti Diák Sakkolimpia XVII. kerületi elődöntője, a Sárkány DSE Sakk szakosztályának rendezésében.
Iskolánkból nagyon szép eredmények születtek. Korcsoportonként:
Kovács Szofi 1.a I. helyezett
Horváth Nikoletta 3.a II. helyezett
Mai Tung Quang 8.a I. helyezett.

Kovács Szofi (1.a) és Mai Tung Quang (8.a) tanulóink az országos döntőbe jutottak!
Gratulálunk a versenyen részt vevőknek, gratulálunk a gyögyörű eredményekhez!.

Családi istentisztelet -- 2020. január 19.A verseny részletei:
A versenykiírás szerint az egyéni versenyben fiúk-lányok külön játszanak, kétévenként van egy korcsoport meghatározva. A 2009.01.01. előtt születettek, amennyiben 2019 szeptemberében volt már standard, rapid vagy villám értékszámuk, akkor közvetlenül a budapesti versenyre nevezhetőek. A kerületi verseny csak 2009.01.01. előtt született értékszám nélkülieknek illetve 2009.01.01. után születetteknek van megrendezve.
A csapatversenyre 3 fős lánycsapatok és 4 fős fiúcsapatok nevezhetnek, egy iskolából. Lány nevezhető fiúk közé, alsós nevezhető felsősök közé. A csapatversenyen négyéves korcsoportban lehet játszani. A csapatversenyen játszhat értékszámos.
Amennyiben a csapatversenyre korcsoportonként 1 iskolai csapat nevezne csak, akkor az a csapat közvetlenül játszhat a budapesti versenyen.
Mindkét verseny a Sárkány DSE klubhelyiségében (Sárkány DSE klubhelyiség (XVII. Szabadság u. 24., I. emelet 8.) lesz megrendezve, mindkét nap 16,30-tól. Várható befejezési idő az egyéni illetve a csapat résztvevők számától függően 17,30-19 között.

Üdvözlettel: Nádasi Balázs

A tavalyi évben sok szép eredmény született, a napokban vehették át a díjakat az ország legjobb sportolói.
Iskolánkban is van egy igazi bajnok, aki megkapta 2019.év legeredményesebb sportolójának járó díjat egyesületénél (Judo SZ.K.) CSELGÁNCS (judo) sportágban.
BALOGH ZITA 6.b

Hatalmas gratuláció Zitának, edzőjének Juhász Mihálynak, aki végig hitt benne, és lehetőséget adott Neki, hogy komoly versenyeken indulhasson, valamint Szüleinek, mert támogatásuk nélkül nem sikerülhetett volna!
Reméljük, még sok szép eredménnyel, élménnyel gazdagodik Zita, hatalmas tehetség! Nagyon büszkék vagyunk rá!

"Szép Magyar Beszéd" verseny házi fordulója került megrendezésre 2020. január 15-én iskolánkban. Dobogós helyezettjeink:
5-6. évfolyam:
I. helyezett: Soltész Emese
II. helyezett: Penziás Annamária
III. helyezett: Benkovics Beáta

7-8. évfolyam:
I. helyezett: Csáki Nauszika
II. helyezett: Buga Lilla
III. helyezett: Kalmár Zsófia

Gratulálunk a versenyzőknek, a felkészítésben segítő szülőknek és pedagógusoknak!

2020. január 14-én került megrendezésre házi szavalóversenyünk. Gratulálunk az első helyezetteknek, a felkészítésben segítő szülőknek, pedagógusoknak!

Díjazottak:
Halász Emese 1.a,
Kalmár Petra 2.a,
Molnár Laura, 3.b,
Vajas Jázmin 4.b osztályos tanulóink.

Doboznyi szeretetDecember 18-án célba értek a diákjaink által készített cipős-doboz ajándékcsomagok. A Hernádnémeti Református Iskola hátrányos helyzetben élő diákjai kapták idén adományainkat. Nagy örömömmel fogadták a meglepetés pakkokat. Volt olyan picurka leányka, akinek segítségére kellett, hogy siessen a gyülekezet lelkésznője, hogy a hatalmas csomagot el ne ejtse, másnak - bár a kamaszok zavart mosolyával vette át ajándékát -, szemében könny csillant.
Reménységünk, hogy az osztályok által gyűjtött, személyre szabott ajándékokból megérezhették a hernádnémeti gyerekek a szeretetünket. Mi pedig újra átélhettük annak jóleső érzését, hogy másoknak örömöt szerezni jó.

Tóth Benedek Viktor 7.b osztályos tanulónk egy szédületes kerületi úszóverseny után, a BVSC Kupán is fantasztikus formában volt!

Eredményei:
400 m gyors 3.hely
200 m gyors 3.hely
200 m pillangó 2.hely
200 m hát 1.hely
200 m vegyes 3.hely
100 m pillangó 2.hely
100 m hát 2.hely

Hatalmas gratuláció Neki, edzőinek, Buth Zsuzsannának és Pulai Bencének (KSC), és Szüleinek, hogy biztosítják számára, hogy hódolhasson annak, amit igazán szeret és amiben a legjobb!

Szurkoljunk Neki januárban a Budapesti Versenyen, ahol cél, az Országos Diákolimpiára való bejutás!

Hajrá Beni!


3.A OSZTÁLY KARÁCSONYI MŰSORA


2019. december elején iskolánk tanulói dicséretesen szerepeltek a Rákosmenti Helytörténeti Vetélkedőn. Nagy mennyiségű felkészülési anyaggal küzdöttek meg sikeresen 7.b osztályos diákjaink és kiváló teljesítményt nyújtottak. Gál Noémi, Tóth Pálma kettőse 1. helyezést ért el, Márton Ádám pedig minimális pontkülönbséggel 3. helyen végzett. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Gratulálunk!

Palánta előadásAdventi kézműveskedésAMERIKAI TESTVÉREINK LÁTOGATÁSAMikulás járt az intézménybenAz Erő a diákjainkkal volt a hétvégén!


Boldogan adunk hírt arról, hogy a The Force Alliance - Magyar Galaktikus Fan Klub által meghirdetett országos Star Wars rajzpályázaton két kategóriában is sikereket értünk el!

11 év alattiak:
1. Márton Eszter Ágnes 10 éves

2. Farkas Milán 10 éves
3. Hajas Ákos Bendegúz 9 éves

11-14 éves:
1. Lippai Nikolett 14 éves
2. Dancsó Boglárka 14 éves
3. Kupár Léna 14 éves


Nagyon büszkék vagyunk tehetséges diákjainkra és gratulálunk mindnyájuknak!


November 26-án nemcsak a Rabszolgavásáron voltak izgalmas pillanatok, hanem a KERÜLETI KIDOBÓS IV.korcsoport FIÚK bajnokságán is!
Az izgalmas versenyen 4. helyezést elért csapatunk tagjai:
Bende Dominik, Kovács Dániel, Szabó Levente, Ruzsák Barnabás, Villányi-7.a
Bánhalmi Barnabás, Tábori Tamás, Tóth Levente 7.b
Mai Tung Quang, Oláh Levente 8.a
Ágocsa Levente, Nagy Levente, Vígh Dávid 8.b
Nagyon ügyesen játszottak a Fiúk, gratulálok Nekik!


Rabszolgavásár - szellemi vetélkedő
2019. november 26-án, a felső tagozatos diákokból álló 4 fős csapatok vetélkedőjét a DÖK szervezte.
Rabszolgavásár különlegessége, hogy a csapatok a játék során szerzett tallérjaikból tanárokat (rabszolgákat) vásárolhatnak maguk mellé, akik a játék során segítik a csapatot.
Idén a dobogó első fokán az 5.b osztály csapata foglalt helyet.
Csapattagok: Balatoni Joel, Juhos Dóra, Kovács Hanna, Ványi Máté,
2. helyezett a 6.b osztály csapata: Benkovics Kristóf, Palaga Lili, Polgár Botond, Répássi Boglárka ,
3. helyezett a 8.a osztály három fős csapata: Csáki Nauszika, Farkas Flóra, Kasza Bernadett.
Köszönet a DÖKnek, a rabszolgáknak, a segítőknek és minden induló csapattagnak a fantasztikus hangulatú délutánért!


A Kelet-Pesti Tankerületi Központ Budapest XVII. Kerületi Czimra Gyula Általános Iskolája szépolvasó versenyt hirdetett 4. osztályos tanulók számára. A verseny házi fordulóját november 21-én rendeztük meg iskolánkban.
Az olvasás iránti érdeklődés felkeltése, az olvasás megszerettetése éppúgy célja volt a versenynek, mint az olvasási élmény átéreztetése, közvetítése és a tehetségek felkutatása.

1. helyezést ért el Feja Zsófia, 4.c osztályos tanuló. Gratulálunk a nyertesnek és szorítunk, hogy a November 27-ei kerületi fordulón is hasonló sikert érjen el!


Play&Stay 2019 magyar bajnokságon döntőbe jutott lány csapatunk.😊Hajrá Fortuna!! Hajrá "Podi" –
Csapattagok: Bertók Nelli 3.a, Séllei Anna 3.a, Földi Petra 4.b és Kátai Luca 4.b
Köszönjük a képet, az információt és a felkészítést Kovács Istvánnak, a Fortuna SE Tenisz Szakosztálynak!


November 19.-e hősei a IV.korcsortos LÁNYOK, akik a KERÜLETI KIDOBÓS bajnokságon, szó szerint egy hajszállal(a haját találta el a labda Jázminnak), lecsúszva az ezüstről, III.helyezett, BRONZÉRMESEK lettek.
Mélységesen sajnáljuk, hogy nem sikerült a bravúr, pedig mindent beleadtak, 4 bitangerős csapat ellen.
Elképesztő-zseniális-taktikus játékkal játszottak végig, de 12 fős csapatból 8 diák kézilabdázó a túloldalon, arra nincs orvosság.

Nagyon büszke vagyok Rájuk, mert hatalmasat küzdöttek magukért, egymásért, nekem Ők a bajnokok.
Óriásgratuláció, Lányok!
Köszönjük a szurkolást 8.b-sek!

Csapattagok:
Bencze Ágnes, Fodor Zsófia, Mozsonyi Fanni, Pityinger Fanni, Rimár Zorka, Szücsi Vivien 7.a
Gál Noémi, Szemők Luca, Szunyoghy Zsófia 7.b
Bötös Inez, Havas Anna, Szakács Jázmin, Tolmár Sára 8.a


November 13-án szerdán, a mi úszó csapatunk is képviselte magát a KERÜLETI ÚSZÓVERSENY III-IV.korcsoportjában.
A hatalmas hangulatban, nagyszerű eredmények születtek:

Tóth Benedek Viktor 7.b 50 m gyors, hát: dupla arany, I.hely (elképesztő időkkel (28.24, 32.50 )
Csoma Linda 7.b 50 m gyors: II.hely
Szabó Levente 7.a 50 m mell: II.hely

Nagyon szépen versenyzett Kreuts Nóra, Rimár Zorka, Villányi-Nagy Vince is a 7.a-ból!

Gratulálok a fantasztikus eredményekhez, nagyon ügyesek voltak versenyzőink


November 12-én kedden, a KERÜLETI KIDOBÓS versenyen a III.korcsoportos FIÚK, nagy csatában, szépen csillogó EZÜSTérmet nyertek!
A II.helyezett csapat tagjai:
Horváth Levente 5.a, Gyantár Bence, Tutkovics Gábriel 6.a, Benkovics Kristóf, Gécs Bence, Máj Zsombor, Marosi Bence, Nagy Mátyás, Polgár Botond, Újlaki Zsolt 6.b, Séllei Zoltán, Tolmár Zente 7.b

Hatalmas gratuláció a fiúknak!

A KERÜLETI ÚSZÓVERSENY I-II.korcsoportjában 12 diákunk képviselte iskolánkat, és nagyszerű versenyzéssel nemcsak a szemük, de a nyakukba kerülő érmek is ragyogtak.

Eredmények:
Virág Mira 1.b 50 m hát és gyors: dupla arany, I.hely
Testvére Virág Zoé Boglárka 4.c 50 m hát és gyors: dupla arany, I.hely
Major Máté 1.b 50 m hát I.hely, gyors II.hely
Kràl Bence 1.b 50 m mell: II.hely
Nagyon szépen versenyzett Csikós-Sztyélik Dorina 2.a és Tóth Lili 2.b, és Oltyán Zsuzsanna 4.b osztályos tanuló is.
Csintalan Gergő 2.b 50 m hát II.hely
Horváth Szalka Lilla 3.a 50 m gyors, hát III.hely
Komáromi Nándor 4.c 50 m gyors II.hely, mell III.hely
Soltész Emese 5.a 50 m mell III.hely
Jancsovics Vivien 5.a 50 m hát IV.hely

5 arany, 4 ezüst, 4 bronzérem. Szép termés!

Gratulálok a versenyzőknek, szüleiknek és edzőiknek, hogy ilyen szép eredmények születtek.

Külön köszönjük Major Máté 1.b édesapjának, Major Istvánnak a kísérést, és a segítséget, valamint Tóth Lili 2.b édesanyjának és nagymamájának a segítséget!

A kerületi KIDOBÓS versenyen fantasztikus játékkal, minden meccsüket megnyerve, szépen csillogó ARANYéremet nyertek diáklányaink!
Csapattagok:
6.a: Balogh Gerda, Farkas Réka, Lovas Ajsa, Márton Eszter, Penziás Annamária, Vékony Lilla, Zudar Abigél
6.b: Balogh Zita, Danika Dorottya, Nagy Viktória, Palaga Lili, Répássi Boglárka és Csoma Linda 7.b
ARANYOS lányok, hatalmas gratuláció!

Október 15-én megtartott kerületi Mezei Futóversenyen népes gyereksereg vett részt a megmérettetésen, korcsoportonként 40 fő állt rajthoz, ahol Podisaink szép eredményeket értek el. :)

II.korcsoport Jancsovics Vivien 5.a VI.hely

III.korcsoport Lány csapata: III.hely

Egyéniben Répássi Boglárka II.hely
Csapattagok:
Lengyel Dorina, Csizmadia Lívia 6.a
Balogh Zita, Répássi Boglárka 6.b
Csoma Linda 7.b

III.korcsoport Fiú csapat: IV.hely
Csapattagok:
Horváth Levente 5.a
Benkovics Kristóf 6.b (11.hely)
Csizmadia Zalán 6.b
Séllei Zoltán 7.b (9.hely)
Tolmár Zente 7.b

IV.korcsort Lány és Fiú csapata is IV.helyezett:
Csapattagok:
Fodor Zsófia, Mozsonyi Fanni, Szücsi Vivi 7.a, Szakács Jázmin 8.a
Fiúk: Bende Dominik 7.a
Ruzsák Barnabás 7.a (6.hely)
Bánhalmi Barnabás 7.b
Tóth Levente 7.b
Mai Tung Quang 8.a

Gratulálunk minden résztvevőnek, mindenki legyőzte saját magát, és becsülettel, magához mérten legjobb eredményével lefutotta a távot!

2019. oktober 22-én a DÖK szervezésében Budapestismereti vetélkedőn vettek részt 7-8. évfolyamos diákjaink.

1. helyezett -- Adri néni csapata - 30 pont
2. helyezett -- Enikő néni csapata - 29 pont
3. helyezett -- Pali bácsi csapata - 28 pont
4. helyezett -- Márti néni csapata - 26 pont
5. helyezett -- Györgyi néni csapata - 26 pont


A héten iskolánkba látogatott a müncheni Lukas Schule 5 diákja kísérőjükkel. A vendégek a 7. osztályos németet tanuló diákok családjaiknál lettek elszállásolva. A cserekapcsolatban 12 tanulónk vett részt, akik különböző kirándulásokra kísérték el a vendégeket, mint pl a Fővárosi Állat- és Növénykert, Városliget, Margit-sziget, hajókázás a Dunán és Budapestkvíz.
A müncheni diákok az egy hetes látogatásuk során megismerhették óvodánkat, iskolánkat, részt vettek családi istentiszteleten, reggeli áhítaton, tanórákon és egy közös projektet is készítettek a magyar diákokkal.

A kerületi XVI. Babos Sakkversenyen népes gyereksereg gyűlt össze iskolánkban, izgalmas fordulók részesei lehettek az indulók.
19 diákunk ült sakktáblákhoz, négyen kiemelkedő eredménnyel zártak:

1. Kovács Szofi 1.a
Mai Tung Quang 8.a
2. Horváth Nikoletta 3.a
3. Balogh Gerda 6.a

Október 8-án megtartott kerületi ATLÉTIKA VÁLTÓFUTÓ BAJNOKSÁGON bronzérmet elért tanulóink:
BENDE DOMINIK, RUZSÁK BARNABÁS 7.a,
TÓTH LEVENTE 7.b,
MAI TUNG QUANG 8.a

Gratulálunk a Fiúknak!

Október 5-én az UTE csarnokában zajlott a serdülő lányok BUDAPESTI JUDO versenye, ahol BALOGH ZITA 6.b osztályos tanulónk, a tatamin, egy ezüstösen csillogó II.HELYEZÉST ért el. Hatalmas gratuláció Neki, edzőjének Juhász Mihálynak és családjának, akik végigszurkolták a versenyt!


Népmese napja


Megünnepeltük a Magyar Népmese Napját, melynek alkalmából Benedek Elek mesegyűjteményéből olvastak fel népmeséket az alsó évfolyamos kisdiákoknak: Pataki Jázmin, Farkas Flóra, Lippai Nikolett és Láposi Csenge 8.a osztályos tanulóink.
A hallott meséket Ottohál Szilvia könyvtárosunk irányításával feldolgozták a tanulók.
Óvodásaink és elsős tanulóink Holle anyó meséjét papírszínház előadás formájában hallhatták Badak-Páldi Annamária tanítónéni előadásában.


Zene világnapjaLim-lom mese az 1-2. évfolyamosoknak - ÖKOnap


A zene világnapja alkalmából a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és diákjai, Soltész Emese 5.a osztályos tanulónk közreműködésével, minikoncertet tartottak iskolánk aulájában.

A 2019 szeptember 24-i SZK ülésén bemutatkozott iskolánk szociális segítője, a Gyermekjóléti Központ munkatársa:
BATTAI ESZTER
Fogadó órája: csütörtök 15:00-17:00 között az iskola földszinti, 27-s termében.
(Novembertől kéri az előzetes időpont egyeztetést.)


Tisztelettel emlékezünk Riz Levente, Rákosmente polgármesterére, akinek munkássága révén kerületünk és intézményünk sok áldásban részesült.
„Az igaznak emlékezete áldott.” Péld. 10:7

Első osztályosainkat a tanév első napján Isten tenyerébe helyeztük.Tanévnyitó istentisztelet 2019Még el sem kezdődött a tanév, máris örömteli hírrel szolgálhatunk! A szombat délelőtt igazán különlegesen telt el, egy különleges rendezvényen vehettünk részt néhány diákunkkal.
Az Önkormányzat külön meghívta azon diákjainkat, akik tavaly az Autómentes-napi futáson elsők lettek, Répássi Boglárkát és Ruzsák Barnabást, illetve akik egész évben, szinte minden héten szállították a világ minden tájáról elindult futóversenyeken kapott rajtszámokat, Csizmadia Lívia és Zalán, valamint Pecsuk Perennát, a Gregor Általános Iskola legjobb futóját, a Runway Run 2019 reptéri futóversenyére. (Külön köszönet ezért Fohsz Tivadar alpolgármesternek és Sebestyén Dávidnak, akik lehetővé tették a diákoknak, és biztosították az ingyenes indulás lehetőségét, ami 15.000 Ft lett volna/fő).
Ez a futás egy adományfutás, amely a Suhanj alapítvány, amely a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit biztosítja, valamint egy brit alapítvány, ami a gyermekek csontvelő átültetési műtétjeit támogatja.
Erre a futóversenyre nagyon nehéz bekerülni, és ezért a kiemelt ügyért azt hiszem, igazán megtisztelő érzés volt futócipőt ragadni.

Olyannyira, hogy a gyermektávon 1,5 km-en:
RUZSÁK BARNABÁS lett az I.HELYEZETT
RÉPÁSSI BOGLÁRKA lány I. Helyezett, összesített III.hely
Pecsuk Perenna (Gregor) lány II.hely
Csizmadia Zalán és Lívia kitartó versenyzéssel a középmezőnyben végeztek.

Fantasztikus hangulat volt, és az eredmények káprázatosak!
Nagyon büszke vagyok Diákjainkra, mindenkinek ilyen évkezdést kívánok!


Minden nevelési évben a normatív kedvezmény igénybevételéhez új nyilatkozat leadása szükséges. A nyilatkozatot a gazdasági osztályon lehet leadni legkésőbb az ebédbefizetéssel egy időben.
Díjkedvezmények igénybevételéhez a tájékoztatók és a nyilatkozatok letölthetők a honlapról vagy személyesen átvehetők az iskola portáján.
Ovis tájékoztató 2019
Ovis nyilatkozat 2019
Ingyenesen étkezők automatikus rendelés nyilatkozat
Iskolás tájékoztató 2019
Iskolás nyilatkozat 2019Tájékoztatás az étkezések lemondásáról: Személyesen az iskolában,
vagy a iskola@podmaniczky-evangelikus.hu email címen,
illetve a 256-2897 telefonszámon reggel 8 óra 30 percig.

Köszönettel:
Halász Krisztina


Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Oktatási Hivatal levele szerint (az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdése alapján) a tanulói jogviszony lezárásakor az általános iskolának a diákigazolványt be kell vonni.

Fentiek értelmében a podmaniczkys diákigazolvány a tanulói jogviszony fennállásáig érvényes, így azt távozás esetén le kell adni. A leadott diákigazolványokat az intézménynek meg kell semmisíteni, és a megsemmisített diákigazolványok listáját be kell küldeni az Oktatási Hivatalnak.

A diákkedvezmények igénybevételéhez (pl. bérletvásárlás, belépők, stb.) a diákigazolvány leadásával egyidejűleg egy igazolást (ideiglenes diákigazolványt) adunk ki, mely 2015. október 31-ig érvényes.

Új diákigazolványt a másik iskolában, beiratkozáskor lehet igényelni, melyhez előzetes regisztráció szükséges a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán.

Az elballagott 8. évfolyamos diákjainkat arra kérjük, hogy a bizonyítványosztáskor adják le a diákigazolványukat osztályfőnöküknek, és ők is megkapják az ideiglenes igazolást. (Ez csak a podmaniczkys diákigazolvánnyal rendelkezőkre vonatkozik, akik befejezték a tanévet).

Budapest, 2015. június 16.